CompanyFitoDroga LTD
Reg.No. 40203259558
VAT no. LV40203259558
BANK: A/S SEB Banka AS
Code: UNLALV2X
Account: LV95UNLA0055001862438


SIA FitoDroga noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.6/16/l/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators.

Cart

Cart is empty.