REKVIZĪTI:

Uzņēmums: FitoDroga SIA
Reģ.Nr. 40203259558
PVN Nr. LV40203259558
A/S SEB Banka AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV95UNLA0055001862438

Pirkumu grozs